Агенция Бок Стар Моделс
Адрес: България, гр. София 1000, ул. Цар Асен 21

Офис телефон: +359 886102204
bokstarmodels@gmail.com
office@bokstarmodels.com

Изпълнителен директор – Венета Кръстева
veneta@bokstarmodels.com

ПР контакт: pr@bokstarmodels.com
Счетоводство: accounting@bokstarmodels.com